Darse Islam (Fiqh, Akhlaq, Aqiad and Tareekh) (1-159)

 

NO.

DATE

TOPICS

02

10/10/76

TAQLEED KAY MASAEL, KIRDAR-E-IMAM JAFFER SADIQ A.S.

03

17/10/76

NAJASAT KAY MASAEL-1, GHUSSA-1

04

24/10/76

NAJASAT KAY MASAEL-2, GHUSSA-2

06

07/11/76

WOH CHIZEH JINEH PAK KARNA ZARORI HAIN, CHAND BUNYADI BATAIN

07

14/11/76

NAJASAT KAY MUTAFARIQ MASAEL, KIBRO GHRUR -1

08

21/11/76

SONAY AUR CHANDI KAY BARTAN KAY AHKAM AUR MUTAHARAT, KIBRO GHRUR -2

09

28/11/76

AHKAME QURBANI, FALSAFA-E-QURBANI

10

05/12/76

QURBANI AUR SHIKAR KARDA JANWARO KAY AHKAM, KIBRO GHRUR -3

11

12/12/76

MUTAHARAT AUR PAK KARNEY KAY TARIQEY, KIBRO GHRUR -4

13

26/12/76

MUTAHARAT-1, FIQAH AUR AKHLAKIYAT KE AHMYAT

14

02/01/77

MUTAHARAT-2, AHADIS KAY SAHEE AUR GHALAT HONEY KAY MUTALIQ

15

09/01/77

MUTAHARAT-3, ZULM

16

16/01/77

WUZU, SIRAT-E-HAZRAT IMAM ZAINUL ABEDIN A.S.

17

23/01/77

BARISH KAY PANI KAY MASAEL AUR WUZU KE TARQEEB, MUTAFARRIQ AKHLAQI BAATAIN

18

30/01/77

SHARAIT-E-WUZU-1, ISTEQAMAT

19

06/02/77

SHARAIT-E-WUZU-2, KHUSH KHULQI

20

13/02/77

WAJIB GHUSAL, JHOOT-1

21

20/02/77

TARQEEB WAJIB GHUSAL, HUSN-E-ZAN-1

22

27/02/77

TAYAMUM (WOH MAQAMAT JAHA TAYAMUM KIYA JA SAKTA HAIN), JHOOT-2

23

06/03/77

TAYAMUM KA TARIQA AUR WHO CHIZEH JIN PER TAYAMUM KIYA JASAKTA HAIN, ILM-E-NAJUM

24

13/03/77

TAYAMUM AUR GHUSALE MASE MAYAT, ZINA-1

25

27/03/77

AHKAM-E-AMWAT-1 (HALATE EHTEZAR AUR GHUSALO KAFAN), TAWAZOH AUR INKESARI-1

26

03/04/77

AHKAM-E-AMWAT-2, ZINA-2

27

10/04/77

AHKAM-E-AMWAT-3, ZINA-3

28

17/04/77

NAMAZ-E-AAYAT, NAMAZ

29

01/05/77

NAMAZ-E-AAYAT AUR AUQATE NAMAZ-E-YOMIA, SAEE AUR AMAL

30

08/05/77

AUQATE NAMAZ-E-YOMIA, TAWAZOH AUR INKESARI-2

31

15/05/77

AUQATE NAMAZ KAY MUTAFARRIQ MASAEL, HUSN-E-ZAN-2

32

22/05/77

NAMAZ-E-NAWAFIL AUR QIBLEY KAY MASAEL, ILM KI AHMYAT

33

29/05/77

QIBLEY KAY MASAEL, TAWAZOH AUR INKESARI-3

34

05/06/77

MUQADAMAT-E-NAMAZ (SATAR KAY MASAEL), RIZQ-E-HALAL

35

12/06/77

MUQADAMAT-E-NAMAZ (LIBAS KAY MASAEL), TAWAZOH AUR INKESARI-4

36

19/06/77

MUQADAMAT-E-NAMAZ (LIBAS KAY MASAEL), TAWAZOH AUR INKESARI-5

37

26/06/77

MUQADAMAT-E-NAMAZ (LIBAS AUR MAKAN KAY MASAEL), PAIMAN-E-FAZEELAT

38

08/07/77

MUQADAMAT-E-NAMAZ (MAKAN KAY MASAEL), AMAR-E-BIL MARUF AUR NAHAI ANIL MUNKAR

39

15/07/77

MUQADAMAT-E-NAMAZ (MAKAN KAY MASAEL), MERAJUN NABI S.A.-1

40

22/07/77

MUQADAMAT-E-NAMAZ (MAKRUHAT MAKAN NAMAZ), MERAJUN NABI S.A.-2

41

29/07/77

HAJJ KA TARIQA, MERAJUN NABI S.A.-3

42

05/08/77

HAJJ KAY MUTALIQ (QUESTION & ANSWERS), MARFAT-E-IMAM ZAMANA A.S.

43

12/08/77

MAKAN-E-NAMAZ AUR AHKAM-E-MASJID, FALSAFA-E-IBADAT/ TAWAZOH AUR KHUDARI MAY FARQ

44

23/09/77

FALSAFA-E-TAQLEED

45

30/09/77

AZAN AUR AKAMAT KAY MASAEL, AMAAL KI AHMYAT-1

46

07/10/17

KHUMS KAY MASAEL, AMAAL KI AHMYAT-2

47

14/10/77

KHUMS KAY MASAEL / QIRAAT KAY MASAEL, KHUMS KI AHMYAT

48

21/10/77

KHUMS KAY MASAEL / QIRAAT KAY MASAEL, RIYAKARI

49

28/10/77

KHUMS KAY MASAEL (TIJARAT KAY MASAEL), AAMAL-E-SUALEH

50

04/11/77

KHUMS KAY MASAEL (QARZEY KAY MASAEL), MOMIN AMIRUL MOMINEEN A.S. KI NAZAR MAY-1

51

11/11/77

KHUMS KAY MASAEL (KHUMS KISEY DIYA JAYE), IKHLAS

52

18/11/77

QURBANI AUR NAMAZ-E-EID KAY MASAEL, FALSAF-E-QURBANI

53

25/11/77

KHUMS KAY MASAEL (KHUMS KISE DIYA JAYE), TAQWA-1

54

2/12/77

AZAN AUR AKAMAT KAY MASAEL-2, TAQWA-2

55

09/12/77

AZADARI KAY MASAEL

56

16/12/77

WAJIBAT-E-NAMAZ, MOMIN AMIRUL MOMINEEN A.S. KI NAZAR MAY-2

57

23/12/77

QAYAM AUR TAKBEERATUL AHRAM KAY MASAEL, MOMIN AMIRUL MOMINEEN A.S. KI NAZAR MAY-3

58

30/12/77

QAYAM AUR QIRAT KAY MASAEL, MOMIN AMIRUL MOMINEEN A.S. KI NAZAR MAY-4

59

06/01/78

WAJIBAT-E-NAMAZ (MASAEL QIRAAT), MOMIN AMIRUL MOMINEEN A.S. KI NAZAR MAY-5

60

13/01/78

WAJIBAT-E-NAMAZ (QIRAAT KAY AHAM MASAEL), ILM KI AHMIYAT AUR AALIM KA MARTABA-3

61

20/01/78

WAJEBAT-E-NAMAZ (QIRAAT KAY MUKHTALIF MASAEL), ILM AUR AALIM KI AHMIAT-4

62

27/01/78

WOH GULTIYA JO AKSAR NAMAZ MAY KARTEY HAIN, ILM HASIL NA KARNEY KI MAZAMAT-5

63

03/02/78

WOH GULTIYA JO AKSAR NAMAZ MAY KARTEY HAIN, ILM KI AHMIAT-6

64

10/02/78

RUKU KAY MASAEL, ILM KI AHMIAT-7

65

17/02/78

QASAM KAY MASAEL, ILM AUR FIQAH KI AHMIAT.

66

03/03/78

QASAM AUR NAZAR KAY MASAEL, ILM AUR FIQAH KI AHMIAT

67

10/03/78

NAZAR KAY MASAEL, ILM AUR AMAL KI AHMIAT.

68

17/03/78

NAZAR, AHAD AUR AARIYA KAY MASAEL, MOMIN MAULA ALI A.S. KI NAZAR KAY

69

24/03/78

AARIYA KAY MASAEL, NAMAZ-E-AAYAT KAY MASAEL, MOMIN MAULA ALI A.S. KI NAZAR MAY.

70

31/03/78

NAMAZ (SAJDEY KAY MASAEL), MOMIN MAULA ALI A.S. KI NAZAR MAY

71

07/04/78

NAMAZ (SAJDEY KAY MASAEL), MOSIQEY, MOUTAL AALIM MOUTAL ALAM

72

14/04/78

MOSIQEY AUR GANA BAJANA (QURAN AUR HADIS KI ROSHNI MAY)

73

21/04/78

MOSIQEY AUR GANA BAJANA (SCIENCE KI ROSHNI MAY)

74

05/05/78

NAMAZ (SAJDEY KAY MASAEL), IMAN AUR AMAL.

75

12/05/78

NAMAZ KA MUKHTASAR TARIQA, QURAN KAY WAJIB SAJDEY, IMTEHAN-E-MOMIN

76

19/05/78

QURAN KAY WAJIB SAJDEY AUR SAJDA SHUKAR KAY MASAEL, IMTEHAN-E-MOMIN

77

26/05/78

TASHAHUD, SALAM, QUNUT KAY MASAEL, MOMIN MAULA ALI A.S. KI NAZAR MAY

78

02/06/78

TAQIBAT-E-NAMAZ, MAKROOHAT-E-NAMAZ AUR MUBTELAT-E-NAMAZ, MOMIN MAULAN ALI A.S. KI NAZAR MAY

79

09/06/78

WOH MAQAMAT AUR MEHAL JEHAN NAMAZ TORI JA SAKTI HAY, MUBTELAT-E-NAMAZ

80

16/06/78

KIFALAT AUR ZIMEDARI KAY MASAEL, AMANAT, TAQWA AUR ITAATE ILLAHI.

81

23/06/78

BAAP KI QAZA NAMAZ BAREY BETEY PER WAJIB HAY, QAZA NAMAZ KAY MASAEL, SUVEY ZUN.

82

30/06/78

BAAP KI QAZA NAMAZ, HUSN-E-ZUN.

83

07/07/78

NAMAZ-E-JUMMA, WAQEA MERAJ.

84

14/07/78

NAMAZ-E-JUMMA , ROZA (NIYAT), WAQEA MERAJ.

85

21/07/78

ROZA (HARAM AUR MUKROOH ROZEY, MAREFAT-E-IMAM ZAMANA A.S.

86

28/07/78

ROZA (WAJIB, MUBTELAT AUR KIN PER MAAF HAY), WAQEA MERAJ.

87

04/08/78

MUBTELAT AUR MUKROOHAT-E-ROZA., WAQEA MERAJ.

88

08/09/78

CHAND SABIT HONEY KAY TARIQEY, SOOD KA BAYAN, ALAMAT-E-ZAHOOR

89

15/09/78

MUBTELAT-E-NAMAZ, SAJDAE SAHAW, TARIKH-E-ISLAM (HAQIQI)

90

22/09/78

NAMAZ KI WOH GULTIYA JIN SAY SAJDAE SAHAW WAJIB HOJATA HAY, TARIKH-E-ISLAM (HAQIQI)

91

29/09/78

NAMAZ-E-JAMAT, SHARAIT-E-IMAM JAMAT, KHUSH IKHLAQI

92

06/10/78

SHARAIT-E-IMAM JAMAT, SHARAIT-E-NAMAZ JAMAT, TARIKH-E-ISLAM (MANGHARAT HADISEY)

93

13/10/78

SHARAIT-E-NAMAZ JAMAT, MUKROOHAT-E-NAMAZ JAMAT, TARIKH-E-ISLAM (ABU HURERA)

94

20/10/78

MUSTAHEBAT-E-NAMAZ JAMAT, SHARAIT-E-NAMAZ JAMAT, ZULM.

95

27/10/78

SHARAIT-E-NAMAZ JAMAT, ZULM

96

03/11/78

SHARAIT-E-NAMAZ JAMAT, TARIKH-E-ISLAM (HAQIQI)

97

10/11/78

NAMAZ-E-JAMAT, RAKAT KAY MASAEL, QURBANI KAY MASAEL., TARIKH-E-ISLAM

98

17/11/78

NAMAZ-E-JAMAT KAY MASAEL, SHAKYAT-E-NAMAZ, TAWAKKAL ALALLAH

99

24/11/78

SHAKYAT-E-NAMAZ, TAWAKKAL ALALLAH.

100

01/12/78

WOH SHAK JIN SAY NAMAZ BATIL HOTI HAY, HAZRAT UMAR KAY HALAT-E-ZINDAGI

101

08/12/78

WOH TARIKEY JIN SAY MASHKOOK NAMAZEY SAHIH HOTI HAY, AQEEDA AUR AMAL

102

15/12/78

WOH SHUKUK JIN SAY NAMAZEY SAHIH AUR BATIL HOTI HAY, TAWAKKAL ALALLAH

103

22/12/78

MUSAFIR KI NAMAZ KAY AHKAM, GHIBAT.

104

29/12/78

MUSAFIR KI NAMAZ KAY AHKAM, GHIBAT.

105

05/01/79

MUSAFIR KI NAMAZ AUR ROZEY KAY AHKAM, GHIBAT KI TARIF AUR MAZAMUT

106

12/01/79

MUSAFIR KI NAMAZ, MUSTAHIB NAMAZ KAY MASAEL, HAZRAT UMAR KAY HALAT

107

19/01/79

MUSTAHIB NAMAZ KAY MASAEL (NAMAZ-E-WEHSHAT, TAHAJUD), GHIBAT

108

26/01/79

ZAKAT AUR HAJJ KAY MASAEL, WOH MAQAMAT JAHAN GHIBAT JAIZ HAY

109

02/02/79

HAJJ KAY MASAEL, WOH MAQAMAT JAHAN GHIBAT JAIZ HAY.

110

09/02/79

AMRABILMAROOF AUR NAHIANILMUNKAR AUR FITRA KAY AHKAM, HAZRAT UMAR KAY HALAT.

111

16/02/79

FITREY KAY MASAEL, AMRABILMAROOF AUR NAHIANILMUNKAR

112

23/02/79

FITREY AUR JEHAD KAY MASAEL, AMRABILMAROOF AUR NAHIANILMUNKAR

113

02/03/79

JEHAD KAY IBTEDAI MASAEL, TARIKH-E-ISLAM (HAZRAT UMAR)

114

09/03/79

JEHAD-E-DIFAE KAY MASAEL, AMRABILMAROOF AUR NAHIANILMUNKAR

115

16/03/79 

JEHAD-E-DIFAE KAY MASAEL, AMRABILMAROOF AUR NAHIANILMUNKAR

116

 23/03/79

 JEHAD-E-DIFAE KAY MASAEL, AMRABILMAROOF AUR NAHIANILMUNKAR

117

 30/03/79

ZAKAT KAY MASAEL., AMRABILMAROOF AUR NAHIANILMUNKAR

118

 06/04/79

ROZEY KAY MASAEL (NIYAT AUR MUBTELAT), TARIKH-E-ISLAM (HAZRAT UMAR)

119

13/04/79

ROZEY KAY MASAEL (MUBTELAT), TEHRIK-E-IMAM KHOMENI 

120

20/04/79

ROZEY KAY MASAEL (MUBTELAT), MARTAB-E-AALIM.

121

27/04/79

ROZEY KAY KUFAREY KAY MASAEL, TAQWA AUR MARTAB-E-AALIM.

122

04/05/79

ROZEY KI QAZA AUR KUFAREY KAY MASAEL, 

123

 11/05/79

 QAZA ROZEY KAY MASAEL, CHAND KAY MASAEL, BEHROOL ULOOM SYED MEHDI KAY HALAT.

124

18/05/79

 BAITUL KHILA KAY MASAEL, RAZDARI.

125

25/05/79

HAIZ KAY MASAEL, TAHARAT AUR PAKIZGI.

126

01/06/79

HAIZ KAY MASAEL, TARIKH-E-ISLAM.

127

08/06/79

NIFAS AUR ISTEHAZA KAY MASAEL, HUQUQ-E-WALEDAIN.

128

15/06/79

ISTEHAZA KASIRA, NAJIS PANI KAU PAK KARNEY KA TARIKA., HUQUQ-E-AULAD

129

22/06/79

MUMNU TASARUF, MERAJ.

130

29/06/79

REHAN KAY MASAEL AUR MUSHTAREKAT (RASTEY AUR MASJID KAY MASAEL), MERAJ

131

06/07/79

QARZ KAY MASAEL, IRAN KAY HALAT, HUQUQ-E-AULAD

132

13/07/79

QARZ KAY MASAEL (KIFALAT AUR ZAMANAT KAY MASAEL), HUQUQ-E-AULAD

133

20/07/79

QARZ KAY MASAEL (ZAMANAT KAY MASAEL), HUQUQ-E-AULAD.

134

31/08/79

CHAND KAY MASAEL, AHSAN.

135

07/09/79

SADQEY KAY MASAEL, AHSAN (SADQA)

136

14/09/79

KAROBAR KAY MASAEL (WOH KAROBAR JO HARAM HAY) MAKROOHAT TIJARAT, AHSAN.

137

21/09/79

KAROBAR KAY MASAEL (WOH KAROBAR JO HARAM HAY), AHSAN.

138

28/09/79

KAROBAR KAY MASAEL (WOH KAROBAR JO HARAM HAY), AHSAN.

139

05/10/79 

KAROBAR KAY MASAEL (WOH KAROBAR JO HARAM HAY), TARIKH-E-ISLAM (SIYASUT-E-SAHABA)

140

12/1079

KAROBAR KAY MASAEL (MILAWAT, ZAKHERA ANDOZI, CHORI KA MAAL), AETEQADAT

141

19/10/79

KAROBAR KAY MASAEL (WOH KAROBAR JO HARAM HAY), AHSAN.

142

26/10/79

KAROBAR KAY MASAEL (SOOD KAY MASAEL) QURBANI KAY MASAEL, AHSAN.

143

02/11/79

MUJTAHEED KAY MASAEL, AKHUZ KARNEY KA TARIKA, SHIA KI TARIF ( SHIA KAISA HONA CHAHIYE)

144

09/11/79

AETEQADAT (TAUHEED), TARIKH-E-ISLAM (NAJAF)

145

16/11/79

KAROBAR KAY MASAEL (HARAM KAROBAR), ZABAN KI HIFAZAT.

146

23/11/79

KAROBAR KAY MASAEL (JADU, NUJUM, ZALIM HUKUMAT SAY MAAL KHARIDNA), TARIQA-E-AZADARI.

147

07/12/79

AETEQADAT (WUJUD-E-BARI TAALA)

148

14/12/79

KAROBAR KAY MASAEL (WOH MAQAMAT JAHAN JHOOT BOULNA AUR WADA KHILAFI JAIZ HAY), KARBAR SAY MUTALIQ SOOD KAY MASAEL,  GHIBAT KA GUNAH AUR IS SAY BUCHNEY KA TARIKA.

149

21/12/79

KAROBAR KAY MASAEL (MAAL WAPIS LAINEY AUR DAINEY KAY TARIKEY)

150

28/12/79

KAROBAR KAY MASAEL (MAAL WAPIS LAINEY AUR DAINEY KAY TARIKEY), TOOL-E-AMAL-1.

151

04/01/80

KAROBAR KAY MASAEL, TOOL-E-AMAL-2

152

11/01/80

PAGRI KAY MASAEL ---- SHIA IMAM KI NAZAR MAY ---- RIZQ KAY AHTERAM / GHALAT HADISO KAY GHARNEY KAY MUTALIQ

 153

18/01/80 

TAUHID (SCIENCE KI ROSHNI MAY)  ---- GHALAT HADISO KAY GHARNEY KAY MUTALIQ

 154

25/01/80

KAROBAR KAY MASAEL (KHIYAR SHART, HEWAN, NAZ) ----- TOOL-E-AMAL-3

 155

01/02/80

KHELO KAY MUTALIQ MASAEL ----- TOOL-E-AMAL-4

 156

08/02/80

AETEQADAT (WUJUD-E-BARI TAALA SCIENCE KI ROSHNI MAY) ----- GHALAT HADISO KAY MUTALIQ GHARNA.-3

 157

15/02/80

AETEQADAT (WUJUD-E-BARI TAALA) ----- RIZQ HALAL AUR HARAM-1

 158

22/02/80

KAROBAR KAY MASAEL (IKHYAR) ----- RIZQ HALAL AUR HARAM-2

 159

29/02/80

KAROBAR KAY MASAEL (SHARAITE KAROBAR) ----- RIZQ HALAL AUR HARAM-3